Αμφίστ(ο)ιχο

- Ένας τοίχος στίχων που διαβάζονται κι ανάποδα:Αμφίστ(ο)ιχο
σήμερα πριν κοιμηθώ

με επισκέφτηκε η ταραχή του έτους

αναμετρήθηκα με άθροισμα και αφαίρεση

σε όλο εκείνο το κενό


προσωπική ιστορία

δεμένη στο χρόνο

ρέει ανάμεσα σε άνοδο και κάθοδο

σωρεύοντας το όνειρο

Αμφίστ(ο)ιχο
Αμφίστ(ο)ιχο


τέτοιο που μένει στο μεταίχμιο

στο ένα βήμα πριν

εκεί ακριβώς κάνω το άλμα

λίγο πριν τον γκρεμό

το φως


όταν αγγίζω ανθρώπους

νιώθω λιγότερο μόνη

έτσι για να αυξηθεί η πιθανότητα

μιας άλλης χρονιάς

Αμφίστ(ο)ιχο
Αμφίστ(ο)ιχο
σαν φωτεινή ανάμνηση της παιδικότητας

που κερδίζεται με πίστη

να είναι εδώ η γαλήνη αυτής της μέρας

αύριο όταν ξυπνήσω

λέξεις | καλλιόπη πασιά */* φωτογραφίες | καλλιόπη πασιά */* επιμέλεια | ιάκωβος καγκελίδης + τάσος θώμογλου