Εικόνες του δρόμου

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου. Γιορτή των Φώτων
Καλαμαριά

Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα
Φώτα

φωτογραφίες | λευτέρης τσινάρης